ສະປາ

ເພື່ອສົ່ງມອບຄວາມງົດງາມ ຂອງ ທິວທັດພູເຂົາຫີນປູນ ແລະ ທິວທັດອ້ອມຂ້າງ, ຣີເວີໄຊ ສາລາ ສະປາ ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ບັນດາແຂກສາມາດໄດ້ຮັບ ຄວາມຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຈາກການບໍາບັດແບບດັ້ງເດີມຂອງລາວ, ໂດຍປະສົມປະສານກັບບັນດາວິທີການທີ່ທັນສະໄໝ ຈາກ ເຂດຕາເວັນຕົກຕ່າງໆ.

ການບໍາບັດ ພິເສດໄດ້ຮັບການອອກແບບຈາກວິທີການທ້ອງຖິ່ນທີ່ປະຕິບັດກັນມາຫຼາຍປີ ແລະ ສະໜຸນໄພທີ່ເປັນຢາປິ່ນປົວ, ລວມທັງ ຣີເວີໄຊ ຊີກເນີເຈີ ໂຈເນ ທີ່ຈົບລົງດ້ວຍການ ການຮົມດ້ວຍອາຍຮ້ອນ ທີ່ສາມາດເເນມເຫັນ ທິວທັດດາພູເຂົາອັນສວຍງາມ ຊຶ່ງເປັນປະສົບການແບບນີ້ບໍ່ຄວນພາດ ແລະ ວິທີການຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ພ້ອມທັງ ຄືນຄວາມບໍລິສຸດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.

ຣີເວີໄຊ ສາລາ ສະປາ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ສະໜຸນໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ການບໍາບັດ/ທີດເມ້ນ ຂອງ ປະເທດລາວ. ໃນຂະນະທີ່ນໍ້າມັນສໍາລັບການນວດ ແລະ ໂລຊັ່ນ ເປັນຜະລິດຕະພັນຄຸນນະພາບສູງທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດໄທ, ຣີເວີໄຊ ຊີກເນີເຈີ ໂຈເນ ແລະ ການບໍາບັດນວດແບບສະໜຸນໄພຮ້ອນແບບລາວ ນໍາໃຊ້ພືດທໍາມະຊາດ, ລູກປະຄົບ ແລະ ຢາທີ່ເປັນສະໜຸນໄພທີ່ຜະລິດໃນປະເທດລາວ.

ການນວດບໍາບັດ

ການນວດປະຄົບດ້ວຍຖົງສະໜຸນໄພຮ້ອນຂອງລາວ (90 ນາທີ – 400,000 ກີບ)

ປັບປຸງລະບົບໄຫລວຽນຂອງຮ່າງກາຍ. ການນວດບໍາບັດດັ່ງກ່າວນີ້ເລີ່ມຈາກການນວດລາວແບບດັ້ງເດີມ, ແລະ ຕໍ່ດ້ວຍການນວດບໍາບັດສະໜຸນໄພ. ຖົງອຸ່ນໆພ້ອມພືດຫອມນາໆຊະນິດຈາກປະເທດລາວເລື່ອນແບບກິ້ງ ແລະ ບີບໃສ່ບໍລິເວນສະເພາະຂອງຮ່າງກາຍ, ເພື່ອຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີລະບົບໄຫລວຽນເລືອດທີ່ດີ.

ນວດແຜນບູຮານແບບລາວ (60 ນາທີ – 200,000 ກີບ ຫຼື 90 ນາທີ – 300,000 ກີບ)

ການນວດແຫ້ງດັ່ງກ່າວນີ້ເນັ້ນການຢືດບັນດາກ້າມເນື້ອ ແລະ ກະຕຸ້ນເສັ້ນແຫ່ງພະລັງງານທໍາມະຊາດຂອງຮ່າງກາຍ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕືງຂອງຮ່າງກາຍ. ການນວດແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ມີການຜ່ອນຄາຍເລີກໆທີ່ສໍາພັດໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສຶກສຸຂະພາບດີທົ່ວໄປ.

ນວດນໍ້າມັນອາໂຣມາ (60 ນາທີ – 320,000 ກີບ ຫຼື 90 ນາທີ – 480,000 ກີບ)

ການນວດດັ່ງກ່າວນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມສົມດູນຂອງອົງປະກອບທໍາມະຊາດທັງສີ່ຢ່າງທີ່ມີຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ບຸກຄະລິກະພາບ: ໄຟ, ອາກາດ, ນໍ້າ ແລະ ດິນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນອາໂຣມາທໍາມະຊາດ ທີ່ປ່ອຍຄຸນສົມບັດບໍາບັດເຂົ້າໄປຜິວໜັງ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈພາຍໃນຮ່າງກາຍ..

ນວດຫົວ, ຫຼັງ, ຄໍ & ບ່າໄຫຼ່ (60 ນາທີ – 200,000 ກີບ)

ການນວດແບບຜ່ອນຄາຍນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບ ເພື່ອບັນເທົາອາການປວດຫຼັງ, ຫົວ, ແລະ ບ່າໄຫຼ່. ການນວດນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍ ແລະ ຮັກສາຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງເສັ້ນໃຍກ້າມເນື້ອ, ດ້ວຍການກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ແລະ ການນໍາອອກຊີເຈນໄປສູ່ກ້າມເນື້ອຕ່າງໆ.

ການກົດຈຸດຕີນ (60 ນາທີ – 200,000 ກີບ)

ສໍາພັດສິລະປະການກົດຈຸດຕີນ, ທີ່ໃຊ້ແຮງກົດປານກາງໄປຫາບັນດາຈຸດຕ່າງໆຂອງຕີນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສົມດຸນ, ເພີ່ມພະລັງງານທໍາມະຊາດ, ແລະ ກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດທົ່ວຮ່າງກາຍ.

ການຮັກສາຮ່າງກາຍ

ສະຄຣັບຜິວໜັງຮ່າງກາຍຣີເວີໄຊ (60 ນາທີ – 320,000 ກີບ)

ທີດເມ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ກໍ່ເພື່ອກໍາຈັດຜິວໜັງແຫ້ງ, ດູດສິ່ງເປື້ອນ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງສະອາດໃສ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນບາງເບົາ. ທີດເມ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ນໍາໃຊ້ສ່ວນປະສົມຈາກຜະລິດຕະພັນທໍາມະຊາດ.

ທີດເມ້ນ Sun Worshippers Relief (30 ນາທີ – 200,000 ກີບ)

ທີດເມ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ລວມການນວດເບົາໆດ້ວຍເຈລຫວ້ານຫາງເເຂ້ຂ້, ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕໍ່ໃບໜ້າ ເພື່ອບັນເທົາຜິວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແສງເເດດ.

ແພັກເກັດສະປາທີດເມ້ນ

ຣີເວີໄຊ ຊີກເນີເຈີ ໂຈເນ (180 ນາທີ – 850,000 ກີບ)

ຣີເວີໄຊ ໂຈເນ ພິເສດນີ້ເລີ່ມດ້ວຍການນວດຜ່ອນຄາຍທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນຫອມລະເຫຍທີ່ສະກັດຈາກພືດທີ່ປ່ອຍຄຸນສົມບັດການຮັກສາເຂົ້າຜິວໜັງ. ລູກປະຄົບອສະໜຸນໄພລາວກິ່ງ ແລະ ກົດໃສ່ຈຸດສະເພາະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ກະຕຸ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ຊຶ່ງຕາມດ້ວຍສະຄຣັບຜິວໜັງຮ່າງກາຍແບບດັ້ງເດີມພ້ອມພືດຕ່າງໆຂອງລາວ ເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງລຽບນຽນ. ການນວດດັ່ງກ່າວນີ້ສິ້ນສຸດດ້ວຍການບໍາບັດດ້ວຍອາຍນໍ້າສະເພາະ. ອາຍນໍ້າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສ່ວນປະສົມຂອງສະໜຸນໄພສົດໆ ແລະ ເຄື່ອງເທດ ທີ່ກະກຽມ ແລະ ຈັດວາງກັບນໍ້າຮ້ອນກ້ອງເຕັ້ນຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ສາມາດເເນມເຫັນພູເຂົາຕ່າງໆ. ຕອນຫາຍໃຈເລີກໆ, ສະໜຸນໄພມີຜົນດີ ໂດຍເປີດຮູຂຸມຂົນ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດປອດ.

ນວດຈາກຫົວເຖິງຕີນ (90 ນາທີ – 280,000 ກີບ)

ແພັກເກັດການຜ່ອນຄາຍດັ່ງກ່າວນີ້ປະກອບດ້ວຍການນວດກົດຈຸດຕີນ, ການນວດກົດມື, ແລະ ການນວດຫຼັງ & ບ່າໄຫຼ່.

ວັງວຽງດຣີມ (135 ນາທີ – 450,000 ກີບ)

ແພັກເກັດນີ້ ປະກອບດ້ວຍການນວດກົດຈຸດຕີນ, ນວດແຜນບູຮານແບບລາວພ້ອມການບໍາບັດດ້ວຍສະໜຸນໄພຮ້ອນແບບລາວ.

ຮ່າງກາຍ & ຈິດໃຈ (120 ນາທີ – 600,000 ກີບ)

ແພັກເກັດດັ່ງກ່າວນີ້ລວມການນວດນໍ້າມັນອາໂຣມາ ແລະ ສະຄຣັບຜິວໜັງຮ່າງກາຍ.

ວັງວຽງຟື້ນຟູຮ່າງກາຍ (Rejuvenation) (165 ນາທີ – 670,000 ກີບ)

ແພັກເກັດດັ່ງກ່າວນີ້ປະກອບດ້ວຍການນວດກົດຈຸດຕີນ, ການນວດນໍ້າມັນອາໂຣມາ, ແລະ ສະຄຣັບຜິວໜັງຮ່າງກາຍ.

 

ຊົ່ວໂມງໃຫ້ບໍລິການ:

ສະປາ:

10 ໂມງ 00 ຕອນເຊົ້າ ຫາ 9 ໂມງ 30 ຕອນແລງ

ການຈອງຊ້າສຸດ:

ຕອນ 8 ໂມງ ຕອນແລງ