ຣີເວີ້ໄຊ ສາລາ ສະປາ (Riverside Sala Spa)

ໃຫ້ທັດສະນີຍະພາບທີ່ສວຍງາມຂອງທິວທັດເທິງເນີນພູຜາຫີນ ແລະ ທິວທັດອ້ອມຂ້າງ ຣີເວີ້ໄຊ ສາລາ ສະປາ ເປັນດັ່ງກັບອີກໂລກໜຶ່ງທີ່ແຂກຈະຄົ້ນພົບຄວາມສຸກ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການບຳບັດແບບພື້ນເມືອງລາວ ປະສົມປະສານກັບເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝແບບຕາເວັນຕົກ.

ການຮັກສາແບບພິເສດທີ່ອອກແບບມາຈາກຄວາມຊໍານານໃນທ້ອງຖິ່ນແບບບູຮານປະສົມປະສານກັບຢາສະໝຸນໄພ, ລວມເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງ ຣີເວີ້ໄຊ ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການຊາວໜ້າສະໝຸນໄພທີ່ຫັນໜ້າໄປສູ່ພູເຂົາ ເປັນປະສົບການທີ່ບໍ່ຄວນພາດ ແລະ ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປົດປ່ອຍຄວາມຄຽດ ແລະ ສິ່ງທີ່ເປື້ອນອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.

ຣີເວີ້ໄຊ ສາລາ ສະປາ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ສະໝຸນໄພທຳມະຊາດ ແລະ ການບຳບັດຈາກປະເທດລາວ. ໃນຂະນະທີ່ນໍ້າມັນນວດ ແລະ ໂລຊັນທາຜິວຂອງພວກເຮົາເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດໄທ ເຊິ່ງເປັນເອກະລັກຂອງຣີເວີ້ໄຊ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການບຳບັດຢາສະໝຸນໄພຮ້ອນຂອງລາວທີ່ນໍາໃຊ້ພືດທໍາມະຊາດ, ລູກປະຄົບ ແລະ ຢາສະໝຸນໄພທີ່ຜະລິດໃນລາວ.

ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ

10:00 ໂມງ ຫາ 21:00 ໂມງ

ອໍເດີສຸດທ້າຍ

19:00 ໂມງ

Spa end

ການຈອງການສະປາ