ການຮັກສາຮ່າງກາຍ

ສະຄຣັບຜິວໜັງຮ່າງກາຍຣີເວີໄຊ (60 ນາທີ)

ທີດເມ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ກໍ່ເພື່ອກໍາຈັດຜິວໜັງແຫ້ງ, ດູດສິ່ງເປື້ອນ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງສະອາດໃສ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນບາງເບົາ. ທີດເມ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ນໍາໃຊ້ສ່ວນປະສົມຈາກຜະລິດຕະພັນທໍາມະຊາດ.

 

ທີດເມ້ນ Sun Worshippers Relief (30 ນາທີ)

ທີດເມ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ລວມການນວດເບົາໆດ້ວຍເຈລຫວ້ານຫາງເເຂ້ຂ້, ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕໍ່ໃບໜ້າ ເພື່ອບັນເທົາຜິວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແສງເເດດ.