ແລນແຕນ (ຢ້າວມຸນ)

ຊົນເຜົ່າຢ້າວມຸນໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນຍ້າຍຈາກປະເທດຈີນ ເມື່ອ 200 ປີ ຜ່ານມາ. ປະມານ 10,000​ ຄົນ ອາໄສຢູ່ປະເທດລາວ, ໂດຍສະເພາະໃນພາກເໜືອຕາມບັນດາຊາຍແດນຂອງຈີນ ແລະ ມຽນມ້າ. ຊາວມຸນອື່ນໆ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປປະເທດຫວຽດນາມ, ແລະ ຢ້າວມຸນຈໍານວນໜຶ່ງຍັງອາໄສຢູ່ປະເທດຈີນ.

ຢ້າວມຸນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນນາມແລນແຕນ, ຈາກຄໍາສັບ ແລນແຕນໃນພາສາຈີນ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ “ອິນດິໂກ້ຢ້າວ”. ພວກເຮົາໄດ້ອ້າງອີງເຖິງລາວຫ້ວຍ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ “ລາວທີ່ອາໄສແຖວຫ້ວຍ”. ຢ້າວມຸນເຊື່ອໃນລັດທິເຕົ໋າ, ແລະ ນໍາໃຊ້ຕົວອັກສອນຈີນເປັນພາສາຂຽນຂອງພວກເຂົາ.

ແລນແຕນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການຮັັກສາວັດທະນະທໍາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງດັ້ງເດີມຂອງພວກເຂົາ. ແມ່ຍິງຊາວແລນແຕນນຸ່ງເສື້ອສີຟ້າແກ່ທີ່ຖັກດ້ວຍມືພ້ອມລວດລາຍສີບົວເທິງໜ້າເອິກ ແລະ ໂສ້ງຂາສັ້ນ. ຜູ້ຊາຍນຸ່ງເສື້ອແຈັກແກັດສີຟ້າ ແລະ ໂສ້ງ. ເຄື່ອງຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຈາກການປັ່ນມື, ຝ້າຍທໍດ້ວຍມື, ແລະ ພຸ່ມໄມ້ຖືກປູກໂດຍແຕ່ລະຄອບຄົວ.

ໂດຍທົ່ວໄປ, ແມ່ຍິງຊາວຢ້າວມຸນໄວໜຸ່ມຖອນຂົນຄິ້ວ ແລະ ຫວີຜົມຫ່າງຈາກໜ້າຜາກໃນວິທີທີ່ເປັນເອກະລັກຫຼາຍ ແລະ ແຕກຕ່າງຫຼາຍຈາກບັນດາກຸ່ມອື່ນໆ. ແມ່ຍິງປະດິດເຈ້ຍອັນບາງໆຈາກໝໍ່ໄມ້ ຊຶ່ງເຈ້ຍດັ່ງກ່າວນໍາໃຊ້ເພື່ອພິທີຕ່າງໆຂອງລັດທິເຕົ໋າ.

lanten-01   lanten-02