1 – ทัวร์ส่วนตัว: วังเวียงจากเบื้องบน: ภูเขา ถ้ำ และ ลากูน(อ่างน้ำธรรมชาติ)

1 – ทัวร์ส่วนตัว: วังเวียงจากเบื้องบน: ภูเขา ถ้ำ และ ลากูน(อ่างน้ำธรรมชาติ)

This activity is for physically-fit visitors who want to enjoy the most stunning views of Vang Vieng from high up in the mountains. They will also get a chance to visit a beautiful but little-known cave as well as a lagoon.

Private tour, advanced reservation required

ระดับความยาก: difficulty

20240121_083234

6 hours Program
Hotel > Viewpoint > Cave > Lagoon > Hotel

This tour starts either around 7 a.m. to have breakfast at the top of the mountains with a dazzling view, or around 1 p.m. to have sunset drinks at the top of the same mountains.

In case of early morning departure, your local English-speaking guide will take you directly to the foot of the viewpoint selected for you. The climbing will not be technically difficult, but it will require good physical fitness. It will last approximately 45 minutes. The breathtaking view at the top is well worth the effort! You will be served a breakfast prepared for the occasion and which you will remember for a long time.

After this 45-minute breakfast break, you will return to your starting point from where you will be taken to the entrance of one of the most impressive caves in Vang Vieng. You will visit it in the company of a local Hmong farmer who will share the story of the cave with you and take you through the multitude of tunnels it contains.

Once the visit is over, you will go to a lagoon lost in the countryside where you will be able to swim or simply rest and have a drink.
You will be returned to the hotel in time to enjoy the sunset.

The program which starts at 1 p.m. is similar but it begins with a visit to the lagoon and ends with the sunset at the top of the mountains.

ข้อมูล
เริ่ม: ริเวอร์ไซด์ บูติก รีสอร์ท เวลา 07.00 น. หรือ 13.00 น
สิ้นสุด: ริเวอร์ไซด์ บูติก รีสอร์ท เวลา 13.00 น. หรือ 19.00 น
ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
กิจกรรม: ปีนเขา เดินป่า เที่ยวถ้ำ อาหารเช้าหรือเครื่องดื่มชมพระอาทิตย์ตก
เกรดการปีนเขา: 3 - ปานกลาง
การเดินทาง: รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อส่วนตัวหรือรถตู้
สิ่งที่ควรนำมา: หมวก ครีมกันแดด เสื้อผ้า/รองเท้าที่ใส่สบาย
สิ่งที่รวมอยู่: ไกด์ที่พูดภาษาอังกฤษ การเดินทาง อาหารเช้าหรือเครื่องดื่มยามพระอาทิตย์ตก

ตารางราคา

ระยะเวลา ราคาต่อบุคคล ค่าธรรมเนียมเพิ่มส่วนตัวเฉพาะกลุ่ม, พร้อมด้วยพาหนะ ค่าธรรมเนียมส่วนตัวเฉพาะกลุ่ม, พร้อมรถตู้
1234
1 – ทัวร์ส่วนตัว: วังเวียงจากเบื้องบน: ภูเขา ถ้ำ และ ลากูน(อ่างน้ำธรรมชาติ) 6 ชั่วโมง 146 84 63 53 ทัวร์ส่วนตัว /
แบบฟอร์มการจองกิจกรรม

แบบฟอร์มการจองกิจกรรม

ค่าบริการการล่องบอลลูนนี้จะถูกเรียกเก็บพร้อมกับค่าที่พักของท่าน ซึ่งสามารถดูได้ตามรายละเอียดด้านล่างรี้:

  • จองก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน: จะถูกเรียกเก็บ 50% ของค่าเดินทาง
  • จองก่อนการเดินทางน้อยกว่า 07 วัน: จะถูกเรียกเก็บ 80% ของค่าเดินทาง
  • จองก่อนการเดินทางน้อยกว่า 03 วัน หรือ ไม่ปรากฏตัว: จะถูกเรียกเก็บ 100% ของค่าเดินทาง