ສວນຊ້າງວັງວຽງ

ສວນຊ້າງວັງວຽງ

ເຈົ້າກໍາລັງຢາກໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບຝູງຊ້າງ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ພຶດຕິກໍາຂອງພວກມັນທ່າມກາງບັນຍາກາດທໍາມະຊາດທີ່ສວຍງາມບໍ? ສະນັ້ນ, ກິດຈະກໍາໄລຍະເຄິງມື້ ຫຼື ໜຶ່ງມື້     ເໝາະສົມກັບເຈົ້າເລີຍ. ກິດຈະກໍານີ້ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆປະຊາຊົນລາວໃນເຂດພູເຂົາທີ່ອ້ອມດ້ວຍຕົ້ນໄມ້, ເຂດສະຫງວນດັ່ງກ່າວນີ້ອ້ອມຮອບດ້ວຍປ່າດົງອັນງົດງາມ.

Difficulty: difficulty

ໂປຼແກມທົວເຄິ່ງວັນ: ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ > ແຫຼ່ງຊ້າງ > ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ

ທາງເຮົາຈະໄປຮັບເຈົ້າຈາກໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ແລ້ວຂັບລົດພາທ່ານໄປເຖິງແຫຼ່ງຊ້າງປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍຜ່ານທົ່ງຫຍ້າ, ຜາ, ແລະ ປ່າທີ່ສວຍງາມ ກ່ອນຈະເຖິງແຫຼ່ງຊ້າງ. ຢູ່ແຫຼ່ງຊ້າງ, ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຜູ້ນໍາທ່ຽວທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດ ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຊ້າງໃນປະເທດລາວ ເຊັ່ນ ປະຫວັດສາດ, ພຶດຕິກໍາ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອາຫານ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່.

ທ່ານຈະຍ່າງໄປພ້ອມກັບຜູ້ນໍາທ່ຽວໃນແຫຼ່ງຊ້າງນີ້ ຊຶ່ງທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຊ້າງທີ່ອາບນໍ້າ ແລະ ຮັບຟັງເລື່ອງເລົ່າຂອງຊ້າງຕ່າງໆ. ທ່ານສາມາດສໍາພັດ, ໃຫ້ອາຫານ, ຖ່າຍພາບ ແລະ ທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບຊ້າງໄດ້ຕາມອັດທະຍາໄສຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ.

ທ່ານຈະໄດ້ພາຊ້າງໄປທີ່ທະເລສາບ ຫຼື ແມ່ນໍ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ ແລະ ພາຊ້າງລົງນໍ້າ ເພື່ອອາບນໍ້າໃຫ້ສົດຊື່ນ. ຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບກັບຊ້າງທີ່ສະອາດ ແລະ ສົດຊື່ນ, ແລ້ວທ່ານຈະໄປປ່ຽນເສື້ອຜ້າທີ່ແຫ້ງ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານຫວ່າງພ້ອມກັບໝາກໄມ້ ແລ້ວກໍ່ກຽມເດີນທາງກັບໄປທີ່ຕົວເມືອງວັງວຽງພ້ອມກັບຊື່ນຊົມທິວທັດອັນສວຍງາມ.

ໂປຼແກມທົວແບບເຕັມວັນ: ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ > ແຫຼ່ງຊ້າງ > ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ

ທາງເຮົາຈະໄປຮັບເຈົ້າຈາກໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ແລ້ວຂັບລົດພາທ່ານໄປເຖິງແຫຼ່ງຊ້າງປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍຜ່ານທົ່ງຫຍ້າ, ຜາ, ແລະ ປ່າທີ່ສວຍງາມ ກ່ອນຈະເຖິງແຫຼ່ງຊ້າງ. ຢູ່ແຫຼ່ງຊ້າງ, ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຜູ້ນໍາທ່ຽວທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດ ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຊ້າງໃນປະເທດລາວ ເຊັ່ນ ປະຫວັດສາດ, ພຶດຕິກໍາ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອາຫານ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່.

ຕື່ນເຕັ້ນໄປກັບການໃສ່ເສື້ອຜ້າພື້ນເມືອງໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ ແລ້ວຮັບຟັງຜູ້ນໍາທ່ຽວບັນຍາຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຊ້າງນີ້ ແລ້ວເອົາໝາກກ້ວຍ ແລະ ອ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ອາຫານໃຫ້ແກ່ບັນດາຊ້າງທີ່ໜ້າຮັກ, ແລະ ທ່ານຈະພ້ອມທີ່ຈະພົບກັບບັນດາຊ້າງເຫຼົ່ານັ້ນ! ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໃຊ້ເວລາກັບຝູງຊ້າງນັ້ນ ທ່ານສາມາດພັກຜ່ອນບົນສາລາທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນທະເລສາບ ແລະ ປ່າໄມ້ທີ່ສວຍງາມອີກດ້ວຍ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ທ່ານຈະໄດ້ຊື່ນຊົມໄປກັບອາຫານທີ່ສຸດແຊບແບບລາວເດີມ ພ້ອມໝາກໄມ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະກັບໄປຫາຊ້າງເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ແສນໜ້າຮັກອີກຄັ້ງ.

ໃນສະຖານທີ່ນີ້ ພາຍໃນມື້, ທ່ານຈະຍ່າງ ແລະ ພາຊ້າງໄປທີ່ທະເລສາບທີ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ພາຊ້າງລົງນໍ້າ ເພື່ອອາບນໍ້າໃຫ້ສົດຊື່ນ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະມີໂອກາດທີ່ຈະອາບນໍ້າ ແລະ ຂັດຜິວໃຫ້ບັນດາຊ້າງ. ແລະ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະພາຊ້າງໄປມາດສະປາ ແລະ ທ່ານຈະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງສໍາອາງທໍາມະຊາດໃສ່ຜິວໜັງຂອງບັນດາຊ້າງ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະຍ່າງກັບບັນດາຊ້າງໄປຫາແມ່ນໍ້າທີ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ພາຊ້າງໄປອາບນໍ້າອີກຄັ້ງ.

ເມື່ອບັນດາຊ້າງສະອາດສົດຊື່ນ, ທ່ານຈະສາມາດຖ່າຍຮູບກັບບັນດາຊ້າງອີກຄັ້ງ, ກ່ອນທີ່ຈະກັບໄປປ່ຽນເສື້ອຜ້າທີ່ແຫ້ງ ແລະ ຊື່ນຊົມຕາເວັນຕົກອັນສວຍງາມ, ແລ້ວສາມາດ   ປະທັບໃຈພາບພື້ນເມືອງ ແລະ ທໍາມະຊາດໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງກັບໄປຕົວເມືອງວັງວຽງ.

Informations
ອອກຈາກ ຣີເວີຣ໌ໄຊດ໌ ບູຕິກ ຣີສອດ
ກັບໄປທີ່ ຣີເວີຣ໌ໄຊດ໌ ບູຕິກ ຣີສອດ
ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ 8:00 ໂມງ ຫຼື 13:30 ໂມງ (ເຄິ່ງມື້); 9:00 ໂມງ (ເຕັມມື້)
ເວລາສິ້ນສຸດ 12:00 ໂມງ ຫຼື 17:30 ໂມງ (ເຄິ່ງມື້); 17:00 ໂມງ (ເຕັມມື້)
ໄລຍະເວລາທັງໝົດ ເຄິ່ງມື້ ຫຼື ເຕັມມື້
ກິດຈະກຳ ໃຊ້ເວລາໃນການເດີນທາງປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ (ໄປ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ກັບ 1 ຊົ່ວໂມງ). ເມື່ອຮອດ Sanctuary ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບບັນດາຊ້າງຢ່າງເຕັມທີ່. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີເວລາກຳນົດການຫຼິ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ມີແຕ່ຈະສິ້ນສຸດເມື່ອຕອນລົດມາຮັບເທົ່ານັ້ນ.
ບໍລິການຮັບສົ່ງດ້ວຍ ລົດຮັບສົ່ງສ່ວນຕົວ
ອາຫານລວມມີ ອາຫານທ່ຽງ
ສິ່ງທີ່ຄວນກະກຽມ ໝວກ, ຄຣີມກັນແດດ, ຢາກັນແມງໄມ້, ຜ້າເຊັດໂຕ, ເກີບແບບລຸຍ, ຊຸດລອຍນ້ຳ, ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ສາມາດປ່ຽນໄປຫຼິ້ນນ້ຳ ແລະ ຂີ້ຕົມກັບຊ້າງໄດ້
ສິ່ງທີ່ລວມຢູ່ ບໍລິການຮັບ / ສົ່ງ, ພະນັກງານນຳທ່ຽວທີ່ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້, ອາຫານທ່ຽງ, ນ້ຳດື່ມ, ອາຫານສຳລັບເກືອຊ້າງ

ຕາຕະລາງລາຄາ

ໄລຍະເວລາ ລາຄາຕໍ່ບຸກຄົນ ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມສ່ວນຕົວສໍາລັບກຸ່ມ, ພ້ອມກັບພາຫະນະ ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມສ່ວນຕົວສໍາລັບກຸ່ມ, ພ້ອມລົດຕູ້
1234
ສວນຊ້າງວັງວຽງ ເຄິ່ງມື້ $52 $52 $52 $52 - -
ສວນຊ້າງວັງວຽງ ເຕັມມື້ $76 $76 $76 $76 - -

More infos : ສວນຊ້າງວັງວຽງ

Activitiy Booking Form

Activitiy Booking Form

ຄ່າບໍລິການການລ່ອງບອລລູນນີ້ຈະຖືກຮຽກເກັບພ້ອມກັບຄ່າທີ່ພັກຂອງເຈົ້າ ຊຶ່ງສາມາດເບິ່ງໄດ້ຕາມລາຍລະອຽດຂອງນະໂຍບາຍການຍົກເລີກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຈອງກ່ອນການເດີນທາງໜ້ອຍກວ່າ 15 ວັນ: ຈະຖືກຮຽກເກັບ 50% ຂອງຄ່າເດີນທາງ
  • ຈອງກ່ອນການເດີນທາງໜ້ອຍກວ່າ 07 ວັນ: ຈະຖືກຮຽກເກັບ 80% ຂອງຄ່າເດີນທາງ
  • ຈອງກ່ອນການເດີນທາງໜ້ອຍກວ່າ 03 ວັນ ຫຼື ບໍ່ປະກົດຕົວ: ຈະຖືກຮຽກເກັບ 100% ຂອງຄ່າເດີນທາງ