ความท้าทายแบบวังเวียง

ความท้าทายแบบวังเวียง

โปรแกรมเดินป่าแบบเต็มวัน โหนสลิง และ Via Ferrata (ทุกฤดูกาล)

หลังจากขับรถไปที่ท่าเรือหมู่บ้าน Pakeo, จากนั้นข้ามแม่น้ำซองไม่ว่าจะโดยเรือ หรือ สะพานสลิง แล้วเริ่มต้นการเดินทางโดยผ่านทุ่งนาจนไปถึงภูเขาลูกแรก และ ปลีนฝ่าเทือกเขาสูงชัน จนถึงยอดเขาแล้วจะเจอกับทิวทัศน์ของเขาหินปูนอลังการจนทำให้คุณรู้สึกลืมความยากลำบากจากเส้นทางที่ผ่านมา และ หายเหนื่อยโดยทันที.

ด่านต่อไปของความท้าทายของการผจญภัยนี้ ก็คือน้ำตกสูงกว่า 50 เมตรที่ไหลลงมาจากที่สูงบนภูเขา. จากนั้นเตรียมตัวตื่นเต้นไปกับการโหนสลิง! รับรองความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์เบเลย์ชั้นยอด, ดังนั้น คุณจะเหาะเหีนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งซึ่งบาง จุดอาจสูงถึง 50 เมตรจากพื้นดินที่ตั้งหลักอยู่ อย่างมั่นใจ และ หายห่วงอย่างแน้นอน! โดยสายสลิงเหล่านี้ได้วิ่งผ่านป่า, ผ่านต้นไม้สูงตระหง่าน และ น้ำตกที่สวยงาม.

จากนั้น คุณจะต้องไต่สะพานเคเบิลรูปตัววีข้ามช่องเขาที่ท้าทาย ดูเหมือนง่ายนะ แต่ห้ามประมาทเชียว ต่อด้วยการโหนสลืงลงเขา แล้วเดินผ่านทุ่งนาที่เป็นทางเดียวกับที่เรามาได้มา จนกระทั่ง ถึงจุดรอรถรับส่งเพื่อกลับไปยังวังเวียง.

และแล้ว ความท้าทายที่พวกเราได้ทำในวันนั้นอย่างไม่มีทางลืม ก็มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ต่อให้เหนื่อยแสนเหนื่อยแค่ไหน ก็ถือว่าสนุกที่สุดละ!

หมายเหตุ: ความท้าทายจะมาเต็มในช่วงหน้าฝน (มิถุนายน ถึง ตุลาคม) เนื่องจากน้ำตกนั้นมีปริมาณที่มากล้น แลดูสวยงามไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน! สำหรบ การปินเขา คุณต้องอยู่ในสภาพสัดส่วนร่างกายที่เหมาะสม. ฉะนั้น คุณจะต้องพกหมวกกันน็อค สายรัดสำหรับปีนเขา และน้ำดื่มของคุณเอง เป็นดีที่สุด ต่อให้ทางเรามีไว้ให้ก็ตาม.

 

 

ตารางราคา

ระยะเวลา ราคาต่อบุคคล ค่าธรรมเนียมเพิ่มส่วนตัวเฉพาะกลุ่ม, พร้อมด้วยพาหนะ ค่าธรรมเนียมส่วนตัวเฉพาะกลุ่ม, พร้อมรถตู้
1234
ความท้าทายแบบวังเวียง เต็มวัน $150 $95 $77 $71 - -
Activitiy Booking Form

Activitiy Booking Form

ค่าบริการการล่องบอลลูนนี้จะถูกเรียกเก็บพร้อมกับค่าที่พักของท่าน ซึ่งสามารถดูได้ตามรายละเอียดด้านล่างรี้:

  • จองก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน: จะถูกเรียกเก็บ 50% ของค่าเดินทาง
  • จองก่อนการเดินทางน้อยกว่า 07 วัน: จะถูกเรียกเก็บ 80% ของค่าเดินทาง
  • จองก่อนการเดินทางน้อยกว่า 03 วัน หรือ ไม่ปรากฏตัว: จะถูกเรียกเก็บ 100% ของค่าเดินทาง