กลุ่มชาติพันธุ์

เนื่องด้วยประเทศลาวมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ ศิลปะการเป็นอยู่, ที่ ริเวอร์ไซด์ บูติก รีสอร์ท จึงมุ่งมั่นที่จะแสดงและส่งเสริมสิ่งดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น. ด้วยการมีทั้ง 17 แขวงของประเทศ มีความยาว 1,162 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้ และ มีผู้อยู่อาศัย 7 ล้านคน มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ถึง 49 ชลเผ่า ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ และ ตระกูลภาษาทั้งสี่ (4) ตระกูล โดยมีชลลาวลุ่ม ที่เป็นชลกลุ่มหลัก มีสัดส่วนประชากร 55% ของทั้งหมด.

การจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ขแงคนลาวนั้น ต้องย้อนหลังไปถึงปี 1950 ได้มีการแบ่งคนของประเทศออกเป็น สาม (3) ชลเผ่าตามที่พวกเขาอาศัยอยู่แบบตั้งแต่อดีด ประกอบมี: ลาวลุ่ม (คนลาวที่อาศัยอยู่ในที่ราบ), ลาวเทิง (คนลาวที่อาศัยอยู่ในภูเขา) และ ลาวสูง (คนลาวที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูง). อย่างไรก็ตามคำศัพท์ดังกล่าวยังคงได้รับความนิยม และ ได้ใช้ในการสนทนาประจำไปแล้ว.

ลาวมีกลุ่มชาติพันธุ์ 49 กลุ่มที่มีประเพณีศาสนา และ วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน. ลาวลุ่ม อาศัยอยู่ในบ้านไม้บนเสาที่สร้างขึ้นตามแม่น้ำ นับถือศาสนาพุทธ และ บูชาฝ่ายวิญญาณ และ ทำนาข้าว. ในทางตรงกันข้ามชาวม้งอาศัยอยู่ในบ้านไม้บนพื้นด้วยหลังคามุงด้วยหญ้า, บูชาวิญญาณและไหว้บรรพบุรุษ และ ปลูกข้าวแห้งที่ไร่เนินสูง.

แม้จะมีความแตกต่างเหล่านี้อยู่, การค้า และ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนก็ยังคงมีอยู่เสมอ. ตัวอย่างเช่น, ชาวขมุอาศัยอยู่ใกล้กับกลุ่มชลเผ่าไทลื้อ, ได้มีการแลกเปลี่ยนเครื่องจักสาน และเครื่องมือโลหะสำหรับผ้าจากกัน.

กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 49 กลุ่มนี้ ได้สร้างงานศิลปะ และ งานฝีมือแบบดั้งเดิมอย่างหลากหลายตั้งแต่การทอผ้าไหม และ ฝ้าย การย้อมการปัก และ การเย็บปักถักร้อย ไปจนถึงการทอตะกร้า การแกะสลัก และ เครื่องดนตรี. สามารถเข้าไปชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวลาว จากเหล่างานฝีมือ และ ศิลปะเหล่านี้ได้ ในที่จัดแสดงผลงาน ณ ริเวอร์ไซด์ บูติก รีสอร์ท.

ตระกูลของภาษาลาว

  • ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก. 24% ของประชากร รวมมีชาวขมุ, กะตู, โอ้ และ กลุ่มชลเผ่าอื่น ๆ.
  • ม้งเย้า. 8.5% ของประชากร รวมมีม้ง เย้าเมี่ยน และ เหยามูล (แลนแตน).
  • จีนทิเบต. 2.8% ของประชากร รวมมี อาข่า, มูเซอ, พูน้อย และ กลุ่มอื่น ๆ.
  • ไต-กะได. 65% ของประชากร รวมมีลาวลุ่ม, ไทดำ, ไทแด้ง และ กลุ่มอื่น ๆ.

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยศูนย์ศิลปะ และ ชาติพันธุ์วิทยาดั้งเดิม พิพิธภัณฑ์ และ องค์กรทางวัฒนธรรมในหลวงพระบางที่อุทิศตนเพื่อในการค้นคว้า และ ทำความเข้าใจในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในลาว. หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์และสิ่งที่เสนอ, ให้ไปที่ www.taeclaos.org.

ethnic-groups2 ethnic-groups