ຫ້ອງຄລາສສິກ

Riverside Boutique Resort ໃຫ້ບໍລິການ 4 ຫ້ອງຄລາສສິກທີ່ມີລະບຽງສ່ວນຕົວທີ່ຫັນໜ້າໄປສະຫນາມຫຍ້າຂະຫນາດນ້ອຍ. ທຸກຫ້ອງລ້ວນມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການຕົບແຕ່ງທີ່ປານີດແບບລາວ.

ຕຽງ: ຕຽງຂະໜາດໃຫຍ່ (ຫ້ອງຄູ່) ຫຼື ຕຽງຄູ່ (ຫ້ອງຄູ່)

ນະໂຍບາຍການເຂົ້າພັກ: ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ເຂົ້າພັກໄດ້ສູງສຸດ 2 ຄົນຕໍ່ຫ້ອງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງນອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ຖ້າມີຜູ້ໃຫຍ່ຄົນທີສາມເຂົ້າພັກໃນຫ້ອງ ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຕຽງ ແລະ ຄິດຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ.

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເດັກ:

  • ເດັກອາຍຸບໍ່ເກີນ 4 ປີ ຈໍານວນ 01 ຄົນ ສາມາດເຂົ້າພັກໄດ້ຟຣີເມື່ອໃຊ້ຕຽງ ຫຼື ຕຽງເດັກນ້ອຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
  • ເດັກອາຍຸລະຫວ່າງ 5-11 ປີ ຈໍານວນ 01 ຄົນ ຈະຖືກຄິດຄ່າອາຫານເຊົ້າເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງນອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
  • ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປ ຖືວ່າເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ຕຽງເສີມ.

ການແຈ້ງເຂົ້າ/ແຈ້ງອອກ: ເວລາແຈ້ງເຂົ້າແມ່ນ 14:00 ໂມງ ຫຼື ໄວກວ່ານັ້ນ ຂຶ້ນກັບຫ້ອງວ່າງ ເວລາແຈ້ງອອກແມ່ນ 12:00 ໂມງ (ຕອນທ່ຽງ) ຫຼື ໄວກວ່ານັ້ນ

ການສູບຢາ / ສັດລ້ຽງ: ທາງ Riverside Boutique Resort ມີນະໂຍບາຍຫ້າມສູບຢາ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ນໍາສັດລ້ຽງເຂົ້າມາໃນຫ້ອງພັກ.

ເຄື່ອງນຳນວຍຄວາມສະດວກ

ການຈອງຫ້ອງພັກ

ຜູ້ໃຫ່ຍ ອາຍຸ 12 ປີຂື້ນໄປ
ເດັກ ອາຍຸ 4-11 ປີ
ແອນ້ອຍ 0-4 ປີ
city not foundcity not found