ຊຸດ Romance ສູງສຸດ

ຊຸດ Romance ສູງສຸດ

ຊຸດ Romance ສູງສຸດ

ແພັກເກດປະກອບມີ: 2 ຄືນ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນ Riverside Suite; ຫ້ອງພິເສດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອມາຮອດມີຂວດເຫຼົ້າແວງປະກາຍ, ດອກໄມ້, ແລະຫມາກໄມ້ສົດ; ດອກໄມ້ເຂດຮ້ອນພິເສດ; ອາຫານເຊົ້າບຸບເຟ່ປະຈໍາວັນຫຼືອາຫານເຊົ້າຂອງ Lover ໃຫ້ບໍລິການໃນຫ້ອງທຸກໆເຊົ້າ; A candlelight Lao degustation dinner for two persons ; ທັດສະນະນ້ໍາ Sunset ສໍາລັບສອງຄົນ.

ຂໍ້ສະເໜີພິເສດນີ້ຕ້ອງຖືກຈອງອອນລາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄືນເງິນໄດ້.