ອາຫານຫວານ

IMG_6338

ເຄັກລາວ່າຊອກໂກເລັດ (15 mn)

ຄຣີມ ຄາລາເມລ

ແກງໝາກໄມ້ຕາມລະດູການແບບແຊ່ເຢັນພ້ອມກະແລ້ມໝາກນາວ

ໝາກມ່ວງພ້ອມເຂົ້າໜຽວໝາກພ້າວ

ເຂົ້າໜົມຫວານ ແລະ ກະແລ້ມ