ໄທແດງ

ຊົນເຜົ່າ ໄທແດງ ມີຖິ່ນກໍາເນີດໃນເມືອງແດງຂອງແຂວງ ແທງຮວ່າ ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ແລະ ອົບພະຍົບໄປປະເທດລາວປະມານ 100-200 ປີຜ່ານມາ. ປັດຈຸບັນນີ້, ມີຊົນເຜົ່າໄທແດງປະມານ 30,000 ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ປະເທດລາວ, ສ່ວນຫຼາຍອາໄສຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ແລະ ຜົ້ງສາລີ. ຊື່ ໄທແດງ, ແປວ່າໄທແດງ, ອາດຈະອ້າງອີງເຖິງບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາ, ສີຂອງເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພວກເຂົາ, ຫຼືແມ່ນໍ້າສີແດງ.

ໄທແດງມີພາສາເວົ້າຄືກັບກຸ່ມໄທຕ່າງໆ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມີພາສາຂຽນແຍກຕ່າງຫາກ. ພວກເຂົາດໍາເນີນພິທີສໍາລັບຜີ ແລະ ພິທີຊາມານິກຕ່າງໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄົນຖືສາສະໜາພຸດ ຫຼື ສາສະໜາຄຣີສຕຽນ.

ຕາມທໍາມະດາ, ໄທແດງບໍ່ຈັດງານ ຫຼື ພິທີໃດໆ ໃນເດືອນມັງກອນ (1) ຫຼື ເດືອນ ກຸມພາ (2), ເພາະວ່າວິນຍານບັນພະບູລຸດທີ່ດູແລ ແລະ ປົກປ້ອງຄອບຄົວຈະໄປ ແລະ ຮ່ວມງານບຸນສະຫວັນຂອງ “Pi Taen.” ດັ່ງນັ້ນ, ພາຍໃນໄລຍະເດືອນດັ່ງກ່າວນີ້ ໄທແດງຫຼີກຫຼ່ຽງການຈັດພີທີຕ່າງໆ ແລະ ງານຕ່າງໆ ດ້ວຍຄວາມຢ້ານວ່າວິນຍານຟ້າຈະສ້າງຄວາມເຈັບເປັນ ຫຼື ການເສຍຊີວິດ.

ໄທແດງເປັນຊ່າງທໍຜ້າໄໝ ແລະ ຝ້າຍ, ແລະ ມີເຕັກນິກທໍຜ້າ ແລະ ທັກສະການຍ້ອມສີ. ຜ້າຂອງພວກເຂົາມີລວດລາຍສັດ, ຕົ້ນໄມ້, ໃບໄມ້, ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງມະນຸດ, ເທິງຜ້າພັນຄໍ,ຜ້າຫົ່ມ, ແລະ ເຄື່ອງວິນຍານຕ່າງໆ.