ປີນພູເຂົາ

ປີນພູເຂົາ

ໃນຊ່ວງສາມປີຜ່ານມາ ທາງໜ່ວຍງານ Green Discovery ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກປີນພູເຂົາຈາກທົ່ວທຸກມູມໂລກ ເພື່ອພັດທະນາສັກກະຍາພາບອັນມະຫັດສະຈັນສໍາລັບກິລາປີນເຂົາໃນວັງວຽງນີ້. ພື້ນທີ່ສອງແຫ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດຍມີເສັ້ນທາງທັງໝົດ 50 ເສັ້ນທາງຕັ້ງແຕ່ 5a ເຖິງ 8a + (ຄິດຄ່າສະເລ່ຍແບບຝຣັ່ງ)

ການປີນເຂົາຫີນປູນອັນສູງນີ້ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນ! ໂດຍຈະມີລະດັບຄວາມຊ້ອນຂອງຫີນທີ່ໜ້າຕື່ນໃຈໃຫ້ເລືອກໃນຜາແມ່ນໍ້ານີ້!

ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ: difficulty

ຄອສເຄິ່ງວັນ

ຫົວຂໍ້ການແນະນໍາ: ຮຽນຮູ້ເຖິງເຊືອກພື້ນຖານ, ເທັກນິກປີນເຂົາ

ມີສອງທາງໃຫ້ເລືອກ: ກໍາແພງນອນ (ສະເພາະລະດູແລ້ງ) ຫຼື ຜາແດງ (ຕະຫຼອດປີ)

ປະມານ: ໃຊ້ເວລາຂົນຍ້າຍສໍາພະລະ 15 ນາທີ, ຝຶກອົບຮົມ 15 ນາທີ, ປີນເຂົາຈິງ 3-4 ຊົ່ວໂມງ

ຄອສແບບເຕັມວັນ

ຫົວຂໍ້ການແນະນໍາ: ຮຽນຮູ້ເຖິງວິທີການຜູກເຊືອກຂັ້ນພື້ນຖານ, ເທັກນິກປີນເຂົາ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນເບເລ.

ມີສອງທາງໃຫ້ເລືອກ: ກໍາແພງນອນ (ສະເພາະລະດູແລ້ງ) ຫຼື ຜາແດງ (ຕະຫຼອດປີ)

ປະມານ: ໃຊ້ເວລາຂົນຍ້າຍສໍາພະລະ 15 ນາທີ, ຝຶກອົບຮົມ 30 ນາທີ, ປີນເຂົາຈິງ 6 ຊົ່ວໂມງ

 

ໝາຍເຫດ: ຄ່າເຊົ່າອຸປະກອນຕໍ່ມື້

  • ເຊືອກ: US $ 8
  • ສາຍຮັດ: US $ 6
  • ເກີບ: US $ 6
  • ຊຸດອຸປະກອນຍຶດດຶງ ແລະ ເບເລດ່ວນ: US $ 10
  • ອຸປະກອນຄົບຊຸດສໍາລັບ 2 ທ່ານ: US$ 35
ຂໍ້ມູນ
ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ຣີເວີຣ໌ໄຊດ໌ ບູຕິກ ຣີສອດ ເວລາ 9:30 ໂມງ
ເວລາສິ້ນສຸດ ຣີເວີຣ໌ໄຊດ໌ ບູຕິກ ຣີສອດ ເວລາ 17:00 ໂມງ
ຄວາມລຳບາກໃນການປີນພູ ຕັ້ງແຕ່ 5a ຫາ 8a+
ບໍລິການຮັບສົ່ງດ້ວຍ ລົດສອງແຖວແບບສ່ວນຕົວ
ຄາບອາຫານ 0 ມື້ - ບໍ່ລວມອາຫານ, 1 ມື້ - ອາຫານທ່ຽງ 1 ຄາບ
ກິດຈະກຳ ປີນພູ (ມີສອນວິທີການປີນກ່ອນ)

ຕາຕະລາງລາຄາ

ໄລຍະເວລາ ລາຄາຕໍ່ບຸກຄົນ ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມສ່ວນຕົວສໍາລັບກຸ່ມ, ພ້ອມກັບພາຫະນະ ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມສ່ວນຕົວສໍາລັບກຸ່ມ, ພ້ອມລົດຕູ້
1234
ປີນພູເຂົາ ເຄິ່ງມື້ (ຝານອນ) $62 $36 $29 $28 $19 -
ປີນພູເຂົາ ເຄິ່ງມື້ (ຜາແດງ) $66 $39 $30 $29 $21 -
ປີນພູເຂົາ ເຕັມມື້ (ຝານອນ) $75 $45 $38 $37 $23 -
ປີນພູເຂົາ ເຕັມມື້ (ຜາແດງ) $93 $55 $44 $42 $27 -
ແບບຟອມການຈອງກິດຈະກຳ

ແບບຟອມການຈອງກິດຈະກຳ

ຄ່າບໍລິການການລ່ອງບອລລູນນີ້ຈະຖືກຮຽກເກັບພ້ອມກັບຄ່າທີ່ພັກຂອງເຈົ້າ ຊຶ່ງສາມາດເບິ່ງໄດ້ຕາມລາຍລະອຽດຂອງນະໂຍບາຍການຍົກເລີກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຈອງກ່ອນການເດີນທາງໜ້ອຍກວ່າ 15 ວັນ: ຈະຖືກຮຽກເກັບ 50% ຂອງຄ່າເດີນທາງ
  • ຈອງກ່ອນການເດີນທາງໜ້ອຍກວ່າ 07 ວັນ: ຈະຖືກຮຽກເກັບ 80% ຂອງຄ່າເດີນທາງ
  • ຈອງກ່ອນການເດີນທາງໜ້ອຍກວ່າ 03 ວັນ ຫຼື ບໍ່ປະກົດຕົວ: ຈະຖືກຮຽກເກັບ 100% ຂອງຄ່າເດີນທາງ