ປະສົບການແບບ Secret Eden

ປະສົບການແບບ Secret Eden

ທົວແບບເຕັມວັນນີ້ ຈະພາທ່ານໄປເຖິງປ່າ ແລະ ສໍາຫຼວດຖໍ້າວັງວຽງ ໂດຍຜ່ານສັນເຂົາສູງ 1,500 ແມັດ ທີ່ຫ່າງໄກທີ່ແມ້ແຕ່ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນເອງກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍຜ່ານມາແຖວນີ້ ແຕ່ຄວາມສວຍງາມຂອງພູເຂົາຫີນປູນເຫຼົ່ານັ້ນ ຕ້ອງຂໍບອກວ່າງາມແທ້ໆ!

ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ : difficulty

ໂປຼແກມທົວແບບເຕັມວັນ: ວັງວຽງ > ຜາທ້າວ > ຖໍ້ານໍ້າ > ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ

ພວກເຮົາຈະໄດ້ເລີ່ມອອກເດີນທາງຈາກໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ແລະ ເດີນທາງຕໍ່ໄປທາງທິດເໜືອ 12 ກມ ເພື່ອໄປເຖິງຜາທ້າວເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເດີນທາງ.

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປີນພູເຂົາທີ່ສູງ ທ່ານໄປພົບພາບພາໂນລາມາອັນງົດງາມ! ໃກ້ກັບຈຸດສູງສຸດຂອງສັນເຂົາມີຖໍ້າຮົກ ຊຶ່ງສາມາດແວະສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ໄດ້ຕາມສະບາຍ ໂດຍທ່ານຈະໄດ້ພົບຫີນງອກຫີນຍ້ອຍທີ່ໜ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດທີ່ພົບໄດ້ໃນວັງວຽງ.

ຫຼັງຈາກທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກດ້ານໄກຂອງພູເຂົາ ເພື່ອມາເຖິງ ‘Secret Eden’! ຕໍ່ໄປນີ້, ກໍ່ຈະເປັນເວລາຫຼິ້ນນໍ້າກ່ອນກັບວັງວຽງກັນ.

ຂໍ້ມູນ
ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ຣີເວີຣ໌ໄຊດ໌ ບູຕິກ ຣີສອດ ເວລາ 9:30 ໂມງ
ເວລາສິ້ນສຸດ ຣີເວີຣ໌ໄຊດ໌ ບູຕິກ ຣີສອດ ເວລາ 17:00 ໂມງ
ບໍລິການຮັບສົ່ງດ້ວຍ ລົດສອງແຖວແບບສ່ວນຕົວ
ກິດຈະກຳ ເດີນປ່າ, ຍ່າງຊົມຖ້ຳ, ລອຍນ້ຳ + ພາຍເຮືອຄາຢັກສຳລັບທົວຣ໌ເຕັມມື້
ສິ່ງທີ່ຄວນກະກຽມ ໝວກ, ຄຣີມກັນແດດ, ເຄື່ອງນຸ່ງ / ເກີບພ້ອມປຽກນ້ຳ, ຢາກັນຍຸງ, ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງນຸ່ງສຳລັບປ່ຽນຕອນແລງ, ເຕື່ອງອາບນ້ຳ
ສິ່ງທີ່ລວມຢູ່ ນ້ຳດື່ມ, ອາຫານທ່ຽງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ນຳທ່ຽວທີ່ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້, ບໍລິການຮັບສົ່ງ

ຕາຕະລາງລາຄາ

ໄລຍະເວລາ ລາຄາຕໍ່ບຸກຄົນ ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມສ່ວນຕົວສໍາລັບກຸ່ມ, ພ້ອມກັບພາຫະນະ ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມສ່ວນຕົວສໍາລັບກຸ່ມ, ພ້ອມລົດຕູ້
1234
ປະສົບການແບບ Secret Eden ເຕັມມື້ $75 $43 $32 $28 $32 -
ແບບຟອມການຈອງກິດຈະກຳ

ແບບຟອມການຈອງກິດຈະກຳ

ຄ່າບໍລິການການລ່ອງບອລລູນນີ້ຈະຖືກຮຽກເກັບພ້ອມກັບຄ່າທີ່ພັກຂອງເຈົ້າ ຊຶ່ງສາມາດເບິ່ງໄດ້ຕາມລາຍລະອຽດຂອງນະໂຍບາຍການຍົກເລີກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຈອງກ່ອນການເດີນທາງໜ້ອຍກວ່າ 15 ວັນ: ຈະຖືກຮຽກເກັບ 50% ຂອງຄ່າເດີນທາງ
  • ຈອງກ່ອນການເດີນທາງໜ້ອຍກວ່າ 07 ວັນ: ຈະຖືກຮຽກເກັບ 80% ຂອງຄ່າເດີນທາງ
  • ຈອງກ່ອນການເດີນທາງໜ້ອຍກວ່າ 03 ວັນ ຫຼື ບໍ່ປະກົດຕົວ: ຈະຖືກຮຽກເກັບ 100% ຂອງຄ່າເດີນທາງ