ຄວາມທ້າທາຍວັງວຽງ

ຄວາມທ້າທາຍວັງວຽງ

ໂປແກຣມເດີນປ່າແບບເຕັມວັນ, ໂຫນສະລິງ, ການລົງເຊືອກ & Via Ferrata (ທຸກໆລະດູ)

ຫຼັງຈາກຂັບລົດໄປທີ່ທ່າເຮືອຂອງໝູ່ບ້ານປ່າແກ້ວ, ຈາກນັ້ນຂ້າມແມ່ນໍ້າຊອງ, ບໍ່ວ່າຈະໂດຍເຮືອ ຫຼື ສະພານໂຫນສະລິງ ແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງໂດຍທົ່ງນາຈົນໄປເຖິງພູເຂົາທໍາອິດ ແລະ ປີນພູເຂົາອັນສູງໆ ຈົນເຖິງຍອດເຂົາແລ້ວຈະພົບກັບທິວທັດຂອງພູເຂົາຫີນປູນ ແລະ ທ່ານຈະລືມຄວາມຍາກລໍາບາກຈາກເສັ້ນທາງທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເຊົາເມື່ອຍໂດຍທັນທີ່.

 

ດ່ານຕໍ່ໄປຂອງຄວາມທ້າທາຍຂອງການຜະຈົນໄພນີ້ ກໍ່ຄືນໍ້າຕົກສູງກວ່າ 50 ແມັດທີ່ໄຫຼລົງມາຈາກທີ່ສູງເທິງພູເຂົາ. ຈາກນັ້ນຕຽມຕົວຕື່ນເຕັ້ນໄປກັບການໂຫນສະລິງ! ຮັບຮອງຄວາມປອດໄພດ້ວຍອຸປະກອນຊັ້ນຍອດ, ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈະເດີນທາງຈາກຈຸດໜຶ່ງໄປອີກຈຸດໜຶ່ງ, ຈຸດອາດຈະສູງເຖິງ 50 ແມັດຈາກພື້ນດິນທີ່ຕັ້ງຫຼັກຢູ່ ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລະ ຫາຍຫ່ວງແນ່ນອນ! ໂດຍສາຍໂຫນສະລິງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແລ່ນຜ່ານປ່າ, ຜ່ານຕົ້ນໄມ້ສູງ ແລະ ນໍ້າຕົກທີ່ສວຍງາມ.

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄຕ່ສະພານເຄເບີນຮູບຕົວວີຂ້າມຊ່ອງເຂົາທີ່ທ້າທາຍ, ເບິ່ງຄືງ່າຍ ແຕ່ຫ້າມປະມາດ! ແນ່ນອນ, ກິດຈະກໍານີ້ມ່ວນຊື່ນ! ສືບຕໍ່ດ້ວຍການໂຫນສະລິງລົງເຂົາ ແລ້ວເດີນຜ່ານທົ່ງນາທີ່ເປັນທາງດຽວກັບທີ່ເຮົາມາຮອດ ເຖິງຈຸດລໍຖ້າລົດຮັບສົ່ງ ເພື່ອກັບໄປເຖິງວັງວຽງ.

ຄວາມທ້າທາຍທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນວັນນັ້ນຢ່າງບໍ່ມີວັນລືມ ກໍ່ມາຮອດຈຸດສິ້ນສຸດແລ້ວ ເຖິງວ່າເມື່ອຍສໍ່າໃດ ແຕ່ກໍ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ພໍໃຈ!

ໝາຍເຫດ: ຄວາມທ້າທາຍຈະມາເຕັມໃນຊ່ວງລະດູຝົນ (ມີຖຸນາ ເຖິງ ຕຸລາ) ເນື່ອງຈາກນໍ້າຕົກນັ້ນມີປະລິມານນໍ້າຫຼາຍ! ສໍາລັບການປີນພູເຂົາ, ທ່ານຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບຮ່າງກາຍທີ່ເໝາະສົມ. ພວກເຮົາສະໜອງ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງພົກພາໝວກກັນໜອກ, ສາຍຮັດສໍາລັບປີນເຂົາ ແລະ ນໍ້າດື່ມຂອງທ່ານເອງ.

 

 

ຕາຕະລາງລາຄາ

ໄລຍະເວລາ ລາຄາຕໍ່ບຸກຄົນ ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມສ່ວນຕົວສໍາລັບກຸ່ມ, ພ້ອມກັບພາຫະນະ ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມສ່ວນຕົວສໍາລັບກຸ່ມ, ພ້ອມລົດຕູ້
1234
ຄວາມທ້າທາຍວັງວຽງ ເຕັມມື້ $150 $95 $77 $71 - -
Activitiy Booking Form

Activitiy Booking Form

ຄ່າບໍລິການການລ່ອງບອລລູນນີ້ຈະຖືກຮຽກເກັບພ້ອມກັບຄ່າທີ່ພັກຂອງເຈົ້າ ຊຶ່ງສາມາດເບິ່ງໄດ້ຕາມລາຍລະອຽດຂອງນະໂຍບາຍການຍົກເລີກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຈອງກ່ອນການເດີນທາງໜ້ອຍກວ່າ 15 ວັນ: ຈະຖືກຮຽກເກັບ 50% ຂອງຄ່າເດີນທາງ
  • ຈອງກ່ອນການເດີນທາງໜ້ອຍກວ່າ 07 ວັນ: ຈະຖືກຮຽກເກັບ 80% ຂອງຄ່າເດີນທາງ
  • ຈອງກ່ອນການເດີນທາງໜ້ອຍກວ່າ 03 ວັນ ຫຼື ບໍ່ປະກົດຕົວ: ຈະຖືກຮຽກເກັບ 100% ຂອງຄ່າເດີນທາງ