ຫ້ອງສະວີທ໌ລີເວີຊາຍ

ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ໃຫ້ບໍລິການຫ້ອງສະວີດທີ່ເລີດຈໍານວນສອງ (2) ຫ້ອງ (ຂະໜາດໂດຍປະມານ: 64 ຕາລາງແມັດ) ທີ່ອອກແບບຢ່າງຫຼູຫຼາ ແລະ ໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງເຟີນີເຈີໄມ້.

ຫ້ອງສະວີດວາງສະແດງຜ້າ ແລະ ເຄື່ອງປະດິດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງກຸ່ມຊົ່ນເຜົ່າ ໄທແດງ ແລະ ຢ້າວ. ແຕ່ລະຫ້ອງມີ ວີວຈາກລະບຽງສ່ວນຕົວ ໂດຍມອງເຫັນສວນ ແລະ ສະລອຍນໍ້າໃນດ້ານໜຶ່ງ, ແລະ ທີ່ສາມາດເເນມເຫັນແມ່ນໍ້າຊອງ ແລະ ພູເຂົາຫີນປູນຂອງວັງວຽງ ຢູ່ ຟາກກົງກັນຂ້າມ .

ນະໂຍບາຍການເຂົ້າພັກ: ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຜູ້ໃຫຍ່ສູງສຸດ 2 ຄົນ ຕໍ່ ຫ້ອງສະວີທ໌ ຊຶ່ງພັກໃນບັນດາຕຽງທີ່ມີໃນຫ້ອງ ນັ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຄົນທີ່ສາມເຂົ້າພັກໃນຫ້ອງສະວີບ, ຈະຕ້ອງມີການນໍາໃຊ້ຕຽງເສີມ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການຄິດ ຄ່າບໍລິການເພີ່ມ.

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ: ອະນຸຍາດສູງສຸດໃຫ້ເດັກນ້ອຍສອງຄົນທີ່ມີອາຍຸສິບສອງ (12) ປີ ສາມາດພັກອາໄສ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ຖ້າຫາກວ່າບັນດາເດັກນ້ອຍນອນໃນຫ້ອງພັກຂອງບັນດາພໍ່ແມ່ ຫຼື ໃນຫ້ອງພັກຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕຽງນອນທີ່ມີຢູ່ (ຫຼື ເປເດັກນ້ອຍ ອີງຕາມການມີຢູ່). ບັນດາເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຈະຖືວ່າຕ້ອງ ຈ່າຍຄືຜູ້ໃຫຍ່.

ກະລຸນາຮັບຮູ້ວ່າ ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ມີການບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍປອດຢາສູບ ແລະ ນະໂຍບາຍ ບໍ່ນໍາສັດລ້ຽງເຂົ້າຫ້ອງພັກ.

 

ໃນຫ້ອງສະວີດແຕ່ລະຫ້ອງ, ເເຂກທີ່ເຂົ້າພັກ ຈະໄດ້ຮັບບໍລິການ ດັ່ງນີ້:

 • ຫ້ອງນອນທີ່ມີຕຽງນອນຂະໜາດກະສັດ (king-size bed), ທີ່ເປີດລະບຽງທີ່ສາມາດເເນມເຫັນສະລອຍນໍ້າ ແລະ ສວນ
 • ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນພ້ອມພື້ນທີ່ຮັບປະທານອາຫານ ທີ່ສາມາດເເນມເຫັນແມ່ນໍ້າ ແລະ ບັນດາພູເຂົາ
 • ຫ້ອງນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຟັກບົວເທິງອ່າງອາບນໍ້າ
 • ເຄື່ອງເປົາຜົມ ແລະ ຊຸດເສື້ອຄຸມ
 • ສະບູ ແລະ ນໍ້າຢາສະຜົມ ທີ່ຜະລິດໂດຍ “Les Artisans Lao” ຊຶ່ງຜະລິດສະບູ ແລະ ນໍ້າຢາສະຜົມ ຈາກພືດເຂດຮ້ອນ.
 • ມິນິບາ
 • ອຸປະກອນຊົງນໍ້າຊາ ແລະ ກາເຟ
 • ຕູ້ນິລະໄພສ່ວນຕົວ
 • ໂທລະສັບສາຍຕົງທັງໂທພາຍໃນ ແລະ ໂທໄປຕ່າງປະເທດ
 • ລະບົບໄວໄຟຟຣີ
 • ເຄເບີນ ທີວີ
 • ເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ສາມາດປັບອຸນະພູມໄດ້ແບບສ່ວນຕົວ