ຫ້ອງພັກກລາສິກ

ຫ້ອງກລາສິກຈໍານວນສີ່ (4) ຫ້ອງ (ຂະໜາດໂດຍ ປະມານ: 32 ຕາລາງແມັດ) ເປັນຫ້ອງທີ່ງຽບທີ່ສຸດຂອງຣີສອດ ໂດຍມີບັນດາລະບຽງສ່ວນຕົວທີ່ມອງເຫັນເດີ່ນຂະໜາດນ້ອຍ.

ຫ້ອງດີລັກສ ມີການອອກແບບຢ່າງຫຼູຫຼາ ແລະ ໄດ້ມີການຕົກເເຕ່ງດ້ວຍເຟີນີເຈີໄມ້, ແຜ່ນເເພແລະ ຜ້າ ແລະ ເຄື່ອງປະດິດຕ່າງໆຈາກກຸ່ມຊົ່ນເຜົ່າໄທລື້.

ນະໂຍບາຍການເຂົ້າພັກ: ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຜູ້ໃຫຍ່ສູງສຸດ 2 ຄົນ ຕໍ່ ຫ້ອງ ຊຶ່ງພັກໃນບັນດາຕຽງທີ່ມີໃນຫ້ອງນັ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຄົນທີ່ສາມເຂົ້າພັກໃນຫ້ອງ, ຈະຕ້ອງມີການນໍາໃຊ້ຕຽງເສີມ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການຄິດຄ່າເພີ່ມ.

ນະໂຍບາຍສຳລັບເດັກນ້ອຍ: ອະນຸຍາດສູງສຸດໃຫ້ເດັກນ້ອຍສອງຄົນທີ່ມີອາຍຸສິບສອງ (12) ປີ ສາມາດພັກອາໄສ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ຖ້າຫາກວ່າບັນດາເດັກນ້ອຍນອນໃນຫ້ອງພັກຂອງບັນດາພໍ່ແມ່ ຫຼື ໃນຫ້ອງພັກຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕຽງນອນທີ່ມີຢູ່ (ຫຼື ເປເດັກນ້ອຍ ອີງຕາມການມີຢູ່). ບັນດາເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຈະຖືວ່າຕ້ອງ ຈ່າຍຄືຜູ້ໃຫຍ່.

ກະລຸນາຮັບຮູ້ວ່າ ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ມີການບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍປອດຢາສູບ ແລະ ນະໂຍບາຍ ບໍ່ນໍາສັດລ້ຽງເຂົ້າຫ້ອງພັກ.

 

ໃນຫ້ອງກລາສິກແຕ່ລະຫ້ອງ, ບັນດາລູກຄ້າຈະພົບເຫັນສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຫ້ອງນອນທີ່ມີຕຽງນອນຂະໜາດກະສັດ (king-size bed) ຫຼື ຕຽງຄູ່, ອີງຕາມຫ້ອງ
 • ຫ້ອງນໍ້າສ່ວນຕົວທີ່ມີຟັກບົວເທິງອ່າງອາບນໍ້າ
 • ເຄື່ອງເປົາຜົມ ແລະ ເສື້ອອາບນໍ້າ
 • ສະບູ ແລະ ນໍ້າຢາສະຜົມ ທີ່ຜະລິດໂດຍ “les Artisans Lao” ທີ່ຜະລິດ ຈາກພືດທໍາມະຊາດທີ່ມີໃນເຂດພື້ນທີ່ອາກາດຮ້ອນ
 • ມິນິບາ
 • ອຸປະກອນຊົງນໍ້າຊາ ແລະ ກາເຟ
 • ຕູ້ນິລະໄພສ່ວນຕົວ
 • ໂທລະສັບສາຍຕົງທັງໂທພາຍໃນ ແລະ ໂທໄປຕ່າງປະເທດ
 • ລະບົບໄວໄຟຟຣີ
 • ເຄເບີນ ທີວີ
 • ເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ແບບສ່ວນຕົວ