ຫ້ອງດີລັກສ໌

ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ໃຫ້ບໍລິການຫ້ອງດີລັກສ໌ ຈໍານວນຊາວແປດ (28) ຫ້ອງ (ຂະໜາດໂດຍ ປະມານ: 32 ຕາແມັດ) ພ້ອມດ້ວຍວີວທິດທັດທີ່ເເນມເຫັນແມ່ນໍ້າ, ພູເຂົາ ແລະ/ຫຼື ສະລອຍນໍ້າ. ຫ້ອງພັຫ ທັງໝົດມີການອອກແບບຢ່າງຫຼູຫຼາ ແລະ ໄດ້ມີການເອ້ຢ້ອງດ້ວຍເຟີນີເຈີໄມ້.

ບັນດາຫ້ອງພັກດັ່ງກ່າວນີ້ຕັ້ງຢູ່ຕຶກອາຄານທີ່ມີສອງຊັ້ນຈໍານວນຫ້າຫຼັງ, ແຕ່ລະຫ້ອງຕົກເເຕ່ງດ້ວຍເເຜ່ນເເພ ແລະ ສິ່ງປະດິດ ທີ່ມີເອກະລັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັ່ງມີ ແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງບັນດາ ກຸ່ມຊົ່ນເຜົ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈໍານວນຫ້າ (5) ເຜົ່າ (ອາຂ່າ, ມົ້ງ, ກະຕູ, ແລນແຕນ, ລາວລຸ່ມ).

ຫ້ອງພັກແຕ່ລະຫ້ອງມີວີວຈາກລະບຽງສ່ວນຕົວ ທີ່ສາມາດເເນມເຫັນພູເຂົາຫີນປູນຂອງວັງວຽງ.

ນະໂຍບາຍການເຂົ້າພັກ: ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຜູ້ໃຫຍ່ສູງສຸດ 2 ຄົນ ຕໍ່ ຫ້ອງ ຊຶ່ງພັກໃນບັນດາຕຽງທີ່ມີໃນຫ້ອງ ນັ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຄົນທີ່ສາມເຂົ້າພັກໃນຫ້ອງ, ຈະຕ້ອງມີການນໍາໃຊ້ຕຽງເສີມ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການຄິດຄ່າບໍລິການເພີ່ມ.

ນະໂຍບາຍສຳລັບເດັກນ້ອຍ: ອະນຸຍາດສູງສຸດໃຫ້ເດັກນ້ອຍສອງຄົນທີ່ມີອາຍຸສິບສອງ (12) ປີ ສາມາດພັກອາໄສ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ຖ້າຫາກວ່າບັນດາເດັກນ້ອຍນອນໃນຫ້ອງພັກຂອງບັນດາພໍ່ແມ່ ຫຼື ໃນຫ້ອງພັກຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕຽງນອນທີ່ມີຢູ່ (ຫຼື ເປເດັກນ້ອຍ ຕາມຈຳນວນທີ່ມີຢູ່ຕົວຈິງ). ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຖືວ່າຕ້ອງຈ່າຍໃນລາຄາຂອງຜູ້ໃຫຍ່.

ກະລຸນາຮັບຮູ້ວ່າ ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ມີການບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍປອດຢາສູບ ແລະ ນະໂຍບາຍ ບໍ່ນໍາສັດລ້ຽງເຂົ້າຫ້ອງພັກ.

 

ໃນຫ້ອງດີລັກສ໌ແຕ່ລະຫ້ອງ, ບັນດາລູກຄ້າຈະພົບເຫັນສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຫ້ອງນອນທີ່ມີຕຽງນອນຂະໜາດກະສັດ (king-size bed) ຫຼື ຕຽງຄູ່, ອີງຕາມຫ້ອງ
 • ຫ້ອງນໍ້າສ່ວນຕົວທີ່ມີຟັກບົວເທິງອ່າງອາບນໍ້າ
 • ເຄື່ອງເປົາຜົມ ແລະ ເສື້ອອາບນໍ້າ
 • ສະບູ ແລະ ນໍ້າຢາສະຜົມ ທີ່ຜະລິດໂດຍ “les Artisans Lao” ຊຶ່ງຜະລິດສະບູ ແລະ ນໍ້າຢາສະຜົມ ຈາກພືດທໍາມະຊາດທີ່ມີໃນເຂດພື້ນທີ່ອາກາດຮ້ອນ
 • ມິນິບາ
 • ອຸປະກອນຊົງນໍ້າຊາ ແລະ ກາເຟ
 • ຕູ້ນິລະໄພສ່ວນຕົວ
 • ໂທລະສັບສາຍຕົງທັງໂທພາຍໃນ ແລະ ໂທໄປຕ່າງປະເທດ
 • ລະບົບໄວໄຟຟຣີ
 • ເຄເບີນ ທີວີ
 • ເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ແບບສ່ວນຕົວ