ການຈັດປະຊຸມ & ການຈັດງານ

ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງອຸປະກອບ ແລະ ເຄື່ອງມື ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນ, ອົງການພາກລັດ ແລະ ອົງການຕ່າງໆຂອງສະຫະ ປະຊາຊາດ (ຢູເອນ), ລວມທັງອົງການພັດທະນາຕ່າງໆ (NGO) ທີ່ຕ້ອງການຈັດສໍາມະນາ, ກອງປະຊຸມ, ຫຼື ງານ ຫຼື ກິດຈະກໍາຂອງອົງກອນ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ງຽບ ຫ່າງໄກຈາກການສັນຈອນທີ່ແອອັດ, ສຽງດັງ ແລະ ສິ່ງລົບກວນຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມສາມາດຮອງຮັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຈໍານວນ 50 ທ່ານ ຂຶ້ນກັບຂະໜາດກອງປະຊຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແລະຍັງມີຫ້ອງສໍາລັບກິດຈະກໍາຂະໜາກນ້ອຍນໍາອີກ.

ອຸປະກອນປະກອບດ້ວຍ:

  • ລະບົບສະເຕີລິໂອພ້ອມໄມໂຄຣໂຟນ
  • ເວທີ
  • ໜ້າຈໍສາຍຂະໜາດໃຫຍ່
  • ເຄື່ອງສາຍໂປເຈັກເຕີແບບເຣັດໂທຣ
  • ເຈ້ຍຂຽນຟລິບຈາດ ພ້ອມຂາຕັ້ງ
  • ອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍ (ໄວຟາຍ)

ກົດຢູ່ນີ້ ເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ພິມແພັກເກັດສໍາລັບການຈັດສໍາມະນາຂອງພວກເຮົາ.

 

ຂໍໃບສະເໜີລາຄາ