ການບໍລິການລົດຮັບສົ່ງ

ການເດີນທາງໃຊ້ເວລາສາມຫາຫ້າຊົ່ວໂມງເພື່ອໄປເຖິງວັງວຽງດ້ວຍລົດເມ ຫຼື ລົດໃຫຍ່ຕັ້ງແຕ່ຫຼວງພະບາງ (185 ກມ) ແລະ ສາມຊົ່ວໂມງດ້ວຍ “ທາງປູໃໝ່”, 230 ກມ ແລະ ຫ້າຊົ່ວໂມງດ້ວຍ “ທາງເກົ່າ”), ແລະ ປະມານສາມຊົ່ວໂມງມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (160 ກມ). ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ຕັ້ງຢູ່ທາງຕອນໃຕ້ ແລະ ໃນເຂດທີ່ງຽບຂອງຕົວເມືອງ, ຖັດໄປຈາກຂົວໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເຊື່ອມສອງຝັ່ງຂອງແມ່ນໍ້າຊອງ.  ດາວໂຫຼດ ແລະ ພິມແຜນທີ່ສໍາລັບທິດທາງ.

ການບອກເສັ້້ນທາງມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 1. ໃຊ້ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໄປໃນທິດທາງໄປຫຼວງພະບາງ ແລະ ຂັບລົດປະມານ 160 ກິໂລແມັດ.
 2. “ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ວັງວຽງ” ທີ່ເປັນທາງເຂົ້າວັງວຽງ, ແລະ ລ້ຽວຊ້າຍຢ່າງທັນທີ່ກ່ອນປໍ້ານໍ້າມັນ.
 3. ເພື່ອໄປຮອດທາງທີ່ແລ່ນຕາມແມ່ນໍ້າຊອງ.
 4. ຂັບລົດຜ່ານໂຮງແຮມທະວີສຸກທີ່ທ່ານຈະເຫັນຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ, ແລະ ລ້ຽວຊ້າຍຕາມທາງນ້ອຍທີ່ນໍາໄປຮອດຂົວໄມ້ທີ່ຂ້າມແມ່ນໍ້າຊອງ.
 5. ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ຢູ່ເບື້ອງຂວາມືຂອງທ່ານ ກ່ອນຊິຮອດຂົວ.

ການບອກເສັ້້ນທາງມາຈາກຫຼວງພະບາງ

 1. ມີສອງວິທີໃນການເດີນທາງຈາກຫຼວງພະບາງໄປຮອດວັງວຽງ. “ທາງເກົ່າ” ແລະ “ທາງປູໃໝ່”. “ທາງປູໃໝ່” ເປັນເສັ້ນທາງລັດ ແຕ່ບາງຄັ້ງມີດິນເຈື່ອນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ທາງນີ້ໃນລະດູຝົນ.
  • “ທາງເກົ່າ” ແມ່ນຖະໜົນເລກທີ 13 ໄປຮອດວັງວຽງ.
  • ຖ້າວ່າຂັບຕາມ “ທາງໃໝ່” ແມ່ນເລີ່ມຈາກຖະໜົນເລກທີ 13 ໄປຮອດວຽງຈັນ. ຕອນທ່ານຮອດເມືອງຊຽງເງິນ, ປະມານ 24 ກິໂລແມັດຈາກຫຼວງພະບາງ, ກະລຸນາລ້ຽວຂວາ ເພື່ອໃຊ້ເສັ້ນທາງເລກທີ 4. ຖະໜົນທີ່ງາມເສັ້ນນີ້ທີ່ຍາວ 107 ກິໂລແມັດເຊື່ອມຕໍ່ກັບໄປຫາຖະໜົນ ເລກທີ 13 ຢູ່ເມືອງກາສີ.
 2. ວັງວຽງຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງກາສີປະມານ 57 ກິໂລແມັດ ໂດຍຜ່ານໃຈກາງຫຼັກຂອງວັງວຽງ ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຫັນຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖານີລົດເມ.
 3. ຢູ່ທີ່ວົງວຽນ, ກາຍຈຸດສູນກາງຂອງວັງວຽງ, ກະລຸນາລ້ຽວຂວາ ແລະ ຂັບຜ່ານວັດສອງແຫ່ງ ຊຶ່ງເປັນບັນດາວັດທີ່ທ່ານຈະເຫັນຢູ່ເບື້ອງຂວາມື.
 4. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ທາງທີ່ສອງຢູ່ເບື້ອງຂວາ ເພື່ອຮອດທາງທີ່ແລ່ນຕາມແມ່ນໍ້າຊອງ.
 5. ຂັບຜ່ານບັນດາໂຮງແຮມທີ່ທ່ານຈະເຫັນຢູ່ເບື້ອງຂວາມື: ໂຮງແຮມວັນຊະນະ, ບ້ານສະບາຍບັງກະໂລ, ໂຮງແຮມອີ່ລີ່ຟັງກໍສິ້ງ, ຣີສອດຖາວອນສຸກ ແລະ ວິລານໍ້າຊອງ.
 6. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກະລຸນາລ້ຽວຂວາຕາມທາງນ້ອຍທີ່ນໍາໄປສູ່ຂົວໄມ້ທີ່ຂ້າມແມ່ນໍ້າຊອງ.
 7. ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ຢູ່ເບື້ອງຂວາມື ກ່ອນຈະຮອດຂົວ.

ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ສາມາດຈັດບໍລິການຮັບສົ່ງໄປຫາ ແລະ ກັບຕັ້ງແຕ່ ຣີສອດ ໄດ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ ຖ້າຫາກວ່າການຮ້ອງຂໍການກະກຽມການຮັບສົ່ງນັ້ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນລ່ວງໜ້າພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ (ກະລຸນາເບິ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເບິ່ງອັດຕາ). ບັນດາແຂກຂອງຣີສອດສາມາດເຊົ່າລົດໂດຍກົງຈາກບໍລິສັດເຊົ່າລົດ AVIS ເພື່ອໄປເຖິງຣີສອດນີ້, ຊຶ່ງໃນກໍລະນີນີ້ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 15% ຈາກອັດຕາຄ່າບໍລິການສາທາລະນະຂອງບໍລິສັດ AVIS ໂດຍອ້າງອີງເຖິງການຈອງຣີສອດຂອງບັນດາແຂກ.

ການເດີນທາງ

ພາຫະນະ

ໄລຍະທາງ

ໄລຍະເວລາ

ລາຄາການຮັບສົ່ງໄປທາງດຽວ, ລວມທັງຄ່າອາກອນ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຮອດ/ກັບຕັ້ງແຕ່ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ລົດໃຫຍ່ 4WD (ສູງສຸດ 4 ທ່ານ) 160 ກມ (100 ໄມລ໌) 3 ຊົ່ວໂມງ 145 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄັນ
ລົດເມຂະໜາດນ້ອຍ (ສູງສຸດ 10 ທ່ານ)
ຫຼວງພະບາງ ໄປຮອດ/ກັບຕັ້ງແຕ່ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ລົດໃຫຍ່ 4WD (ສູງສຸດ 4 ທ່ານ) 230 ກມ (145 ໄມລ໌) 3 ຫາ 5 ຊົ່ວໂມງ 270 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄັນ
ລົດເມຂະໜາດນ້ອຍ (ສູງສຸດ 10 ທ່ານ)

ກະລຸນາບັນທຶກ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າ:

 1. ລົດຮັບຕັ້ງແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປຮອດວັງວຽງເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 8 ໂມງ 00 ຕອນເຊົ້າ ຮອດ ຕອນສວາຍ
 2. ລົດຮັບຕັ້ງແຕ່ວັງວຽງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 10 ໂມງ 00 ຕອນເຊົ້າ ຮອດ 2 ໂມງ 00 ຕອນບ່າຍ
 3. ລົດຮັບຕັ້ງແຕ່ຫຼວງພະບາງໄປຮອດວັງວຽງເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 8 ໂມງ 00 ຕອນເຊົ້າ ຮອດ 11 ໂມງ 00 ຕອນເຊົ້າ
 4. ລົດຮັບຕັ້ງແຕ່ວັງວຽງຮອດຫຼວງພະບາງເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 11ໂມງ 00 ຕອນເຊົ້າ ຮອດ 1 ໂມງ 00 ຕອນບ່າຍ.

ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການຮັບກ່ອນເວລາກໍານົດ ຫຼື ການຮັບພາຍຫຼັງເວລາກໍານົດ, ອີງຕາມການຕົກລົງລ່ວງໜ້າກັບຣີສອດ: ການຮັບສົ່ງຄວນດໍາເນີນພາຍໃນເວລາກາງວັນຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.

ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບວກເພີ່ມເຕີມ 25 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄັນສໍາລັບການຮັບສົ່ງໃນຊ່ວງເວລາວັນພັກລັດຖະການຂອງປະເທດລາວ.

 

ຈອງລົດຮັບສົ່ງຕອນນີ້